Orbit

:::

希望影音光盘与过期杂志可以外借。影音光盘与过期杂志采取不外借,主要原因为期刊及影音光盘价格与价值偏高,若提供外借,容易造成损害,且该馆藏若不再出版,则馆方亦无法再购买。但为支援老师教学需求,有提供本校教师公务外借视听资料服务。

sina-weibo